Karta informacyjna 1330/2017

  • Nr karty/rok 1330/2017
  • Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie instalacji do spawania eksploatowanej na terenie ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Segment OZE, Pion Wytwarzania – Elektrownia Wodna Koronowo, Samociążek, ul. Kamienna 71, 86-010 Koronowo
  • Obszar, którego dokument dotyczy Koronowo, kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7223.10.2017
  • Dokument wytworzył ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne 26-900 Kozienice
  • Data dokumentu 28.08.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.09.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.08.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian