Karta Informacyjna 136/2018

  • Nr karty/rok 136/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r., znak: ŚG-III.7120.3.96.2017 zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Bajecznej 1 we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 3/227, Włocławek KM 28
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, Gmina Miasta Włocławek, woj. Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.8.5.2018
  • Dokument wytworzył Gmina Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
  • Data dokumentu 15.02.2018
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.03.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian