Karta informacyjna 138/2016

  • Nr karty/rok 138/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja umarzająca odroczone opłaty podwyższone za wprowadzanie ścieków do wód bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego za lata 2013-2015 dla Przedsiębiorstwa Komunalnego "KOMES" Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Ścieki
  • Obszar, którego dokument dotyczy Rypin - miasto; rypiński; kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-K.7252.2.1.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska
  • Data dokumentu 25.04.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 27.04.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń nr tel. 784 994 170; e-mail: srodowisko@kujawsko-pomorskie.pl
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.05.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak zastrzeżeń
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian