Karta informacyjna 139/2016

  • Nr karty/rok 139/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Stanisława Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Moto-Centrum Stanisław Zieliński, ul. Jana Pawła II 31, 89-200 Szubin na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do rzeki Gąsawka wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów w Szubinie zlokalizowanej na działkach nr 717/6, 718/3 oraz 2431/2, obręb Szubin
  • Obszar, którego dokument dotyczy Szubin, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.59.2016
  • Dokument wytworzył Pan Stanisław Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Moto-Centrum w Szubinie
  • Data dokumentu 10.05.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 10.05.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.05.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian