Karta informacyjna 140/2016

  • Nr karty/rok 140/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Scholz Polska Sp. z o. o., ul. Dąbrowska 73, 42-504 Będzin w sprawie zmiany decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2013 r., znak: ŚG-IV.7322.14.2013 zmienionej decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2014 r., znak: ŚG-IV.7322.3.2014 na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do Rowu Jajczarskiego z odwodnienia terenu Scholz Polska Sp. z o. o. w Będzinie, ul. Dąbrowska 73 (Zakład Główny), Scholz Recycling Polska Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 32-36, Grupy Producentów Owoców i Warzyw "POLGRUD" Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul Waryńskiego 72 i Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego "ELDOM" Andrzej Rozwadowski, Wiesław Światek Spółka Jawna w Grudziądzu, ul. Wybickiego 45
  • Obszar, którego dokument dotyczy Grudziądz, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.74.2016
  • Dokument wytworzył Scholz Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Będzinie
  • Data dokumentu 09.05.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 17.05.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.05.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian