Karta informacyjna 142/2018

  • Nr karty/rok 142/2018
  • Rodzaj dokumentu Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Bydgoszcz II zlokalizowanej przy ulicy Energetycznej 1 w Bydgoszczy, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy Węglowej 5.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Miasto Bydgoszcz
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7225.16.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 30.01.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 30.01.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 913/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.02.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian