Karta informacyjna 143/2017

  • Nr karty/rok 143/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych z terenu fermy trzody chlewnej w Starych Rybitwach gm. Bobrowniki, wylotem zlokalizowanym na działce nr 51/26 obręb 0008 Stare Rybitwy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Stare Rybitwy, gm. Bobrowniki, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.167.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 21.02.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 21.02.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 132 158, 56 621 58 75
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 14/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.03.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian