Karta informacyjna 148/2017

  • Nr karty/rok 148/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r., znak: ŚG-I G.7243.2.24.2016, udzielająca STRUGA S.A., Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji energetycznej (działki nr 24/1, 24/4, 24/5) oraz warsztatu naprawczego (działka nr 40), zlokalizowanych na terenie zakładu w Jezuickiej Strudze 3, 88-111 Rojewo.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Jezuicka Struga, gm. Rojewo, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.24.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 27.02.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 27.02.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117, tel. 660 507 822
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.03.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian