Karta informacyjna 150/2016

  • Nr karty/rok 150/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji przeznaczonej do powlekania (malarni) zlokalizowanej na terenie REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. przy ulicy Inwalidów 45 w Bydgoszczy
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Obszar, którego dokument dotyczy Strefa miasto Bydgoszcz
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7221.2.2016
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 05.05.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskieg
  • Data zatwierdzenia dokumentu 05.05.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 80/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.05.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian