Karta informacyjna 15/2016

  • Nr karty/rok 15/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Gospodarka odpadami Ochrona przed hałasem Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie tekstu jednolitego pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja obejmująca wszystkie aspekty wpływu na środowisko w zależności od prowadzonej działalności
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.24.2015.SN
  • Dokument wytworzył Dyrektor Oddziału, Pełnomocnik PGE GiEK S.A., ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz
  • Data dokumentu 11.05.2015
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu 11.05.2015
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń (pokój 213)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.01.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian