Karta informacyjna 159/2021. Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2016 r., znak: ŚG-I-G.7244.80.2015 udzielającej Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

  • Nr karty/rok 159/2021
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2016 r., znak: ŚG-IG.7244.80.2015 udzielającej Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy m. Tuchola, kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7244.36.2020/MB
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 18.02.2021
  • Dokument zatwierdził Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.03.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87- 100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.03.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian