Karta informacyjna 161/2021. Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2016 r., znak: ŚG-I-G.7244.80.2015 udzielającej Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

  • Nr karty/rok 161/2021
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Zmiana pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r., znak: ŚG-I-G.7222.14.2015/MB, udzielonego Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o. o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek na prowadzenie instalacji – wchodzących w skład Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w m. Machnacz, gm. Brześć Kujawski.
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Machnacz, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.16.2020/MB
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 26.02.2021
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 26.02.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.03.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian