Karta Informacyjna 16/2017

  • Nr karty/rok 16/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Zmiana decyzji Starosty Radziejowskiego z dnia 9 lutego 2010 r., znak: O.T.I.7656-4/09/10, zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Jerzyce, gm. Piotrków Kujawski, wydanej dla Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Jerzyce, gm. Piotrków Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.16.2016/MB
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 29.12.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.12.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.01.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian