Karta informacyjna 163/2016

  • Nr karty/rok 163/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2016 roku, znak ŚG-I-W.7222.2.8.2016.AK – zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację, udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Konstantowo Sp. z o.o. na eksploatację instalacji służącej do tuczu trzody chlewnej – Fermy Tuczu Trzody Chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Konstantowo, gmina Mrocza, powiat nakielski.
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja obejmująca zmianę oznaczenia prowadzącego instalację.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Konstantowo, gmina Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie.
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.2.8.2016.AK
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 19.05.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 19.05.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska – pomieszczenia biurowe we Włocławku ul. Bechiego 2, pokój nr 14B, tel. 600 853 765
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.06.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian