Karta Informacyjna 164/2016

  • Nr karty/rok 164/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2016 roku, znak ŚG-I-W.7222.20.2015.AK – zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację, udzielonego Fermie Drobiu Gospodarstwu Rolnemu „ELCZAR” Elżbieta i Cezary Zawiślak ul. Kolejowa 17, Serock, 86-180 Pruszcz na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Drzycim, gmina Drzycim, powiat świecki.
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja obejmująca zmianę oznaczenia prowadzącego instalację.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Drzycim, gmina Drzycim, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie.
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.20.2015.AK
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 29.04.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.04.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska – pomieszczenia biurowe we Włocławku ul. Bechiego 2, pokój nr 14B, tel. 600 853 765
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.06.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian