Karta Informacyjna 165/2016

  • Nr karty/rok 165/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.27.2013.MC ze zm. dla MONDI ŚWIECIE S.A. w związku z eksploatacją instalacji: do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych oraz do produkcji papierów i tektury, elektrociepłowni (EC), składowiska odrzutu pokaustyzacyjnego, składowiska żużla i popiołu, zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 1 w Świeciu.
  • Obszar, którego dokument dotyczy ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.1.9.2016.AJ
  • Dokument wytworzył Stanisław Kryszewski pełnomocnik MONDI ŚWIECIE S.A., ul. Bernardyńska 3, 85-029 Bydgoszcz
  • Data dokumentu 31.05.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 11/13, 87-100 Toruń, pok. 115, tel. 883-353-681
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.06.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian