Karta Informacyjna 166/2016

  • Nr karty/rok 166/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Wydanie pozwolenia zintegrowanego dla D&R Dispersions and Resins Sp. z o. o., ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych organicznych substancji chemicznych – tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie, zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Duninowskiej 9, na działce o nr 1/14 obręb Włocławek KM100
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód, emisja hałasu, wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-IV.7222.22.2014.SN
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 31.05.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 31.05.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 11/13, 87-100 Toruń, pok. 214, tel. 784-952-044
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie -
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.06.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian