Karta informacyjna 168/2017

  • Nr karty/rok 168/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Gospodarka odpadami Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie zintegrowane
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie zintegrowane dla instalacji służącej do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk
  • Obszar, którego dokument dotyczy Samszyce, gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.2.23.2016.AK
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 14.03.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 14.03.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 115, tel. 56 621 58 72
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 360/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.04.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian