Karta informacyjna 169/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zez.walająca Gminie Miasto Bydgoszcz – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na usunięcie drzew

  • Nr karty/rok 169/2021
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasto Bydgoszcz – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 36/2, obręb 0148 oraz nr 80, obręb 0149 przy ul. Babia Wieś w Bydgoszczy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, Gmina Miasto Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.4.174.2020
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 22.02.2021
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.02.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 994/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.03.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian