Karta informacyjna 170/2017

  • Nr karty/rok 170/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędu, z ujęcia zlokalizowanego na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Lubień Południe przy autostradzie A-1 (działka nr 8, obręb ewid. 0035 Szewo-Grabina, gm. Lubień Kujawski)
  • Obszar, którego dokument dotyczy Szewo Grabina, gm. Lubień Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.16.2017
  • Dokument wytworzył CIRCLE K Polska Sp. z o. o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa
  • Data dokumentu 15.03.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 20.03.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 132 158, 56 621 58 75
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.04.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian