Karta Informacyjna 171/2016

  • Nr karty/rok 171/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - zmiana z urzędu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2006 roku, sygn.: WSiR/DW-I-EB/6618/18/06 - pozwolenia zintegrowanego, dla Państwa Bogusławy i Andrzeja Krulikowskich, Borucin 31, 88-220 Osięciny, prowadzących instalację – fermę chowu drobiu, zlokalizowaną w miejscowości Borucin 31, 88-220 Osięciny
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-IV.7222.66.2014.AK
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 15.02.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 15.02.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 571 293 011.
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.06.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian