Karta informacyjna 171/2020

  • Nr karty/rok 171/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 27 sierpnia 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/76/06, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2009 r., znak: ŚG.I.mc.760-1/64/08, z dnia 15 marca 2010 r., znak: ŚG.I.mc.7624/17/09, z dnia 4 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.14.2014.MC na eksploatację instalacji do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, zlokalizowanej na terenie Odlewni Żeliwa Bydgoszcz Sp. z o. o. w Bydgoszczy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, m. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.11.2020
  • Dokument wytworzył Odlewnia Żeliwa Bydgoszcz Sp. z o. o.
  • Data dokumentu 05.03.2020
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń (pokój 214)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.03.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian