Karta Informacyjna 173/2016

  • Nr karty/rok 173/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - zmiana z urzędu decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2009 roku, sygn.: ŚG.I.ak.760-1/6/09 - pozwolenia zintegrowanego, dla Pani Justyny Parii-Fryszke i Pani Marii Fryszke-Kałek, Otorowo 27, 86-050 Solec Kujawski, prowadzących Fermę Drobiu, w związku z eksploatacją instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów kurzych, zlokalizowanej w miejscowości Zławieś Mała 61, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Zławieś Wielka, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-IV.7222.82.2014.AK
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 18.02.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.02.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 571 293 011.
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.06.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian