Karta Informacyjna 178/2016

  • Nr karty/rok 178/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - zmiana z urzędu decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2010 roku, sygn.: ŚG.I.ak.760-1/27/09 - pozwolenia zintegrowanego, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego: z dnia 7 lutego 2013 roku, sygn.: ŚG-IV.7222.12.2012.AK oraz z dnia 29 października 2014 roku, sygn.: ŚG-IV.7222.1.2014.AK, dla Pana Roberta Bednarskiego, Płonkówko 16, 88-111 Rojewo, w związku z eksploatacją instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów kurzych, zlokalizowanej w miejscowości Jezuicka Struga (działka o numerze ewidencyjnym 32/2), 88-111 Rojewo
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Rojewo, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-IV.7222.83.2014.AK
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 29.02.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.02.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 571 293 011.
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.06.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian