Karta Informacyjna 180/2016

  • Nr karty/rok 180/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - zmiana z urzędu decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2012 roku, sygn.: ŚG-IV.7222.1.2011.AK - pozwolenia zintegrowanego, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2012 roku, sygn.: ŚG-IV.7222.11.2012.AK, dla Pana Kazimierza Frischke Jr, Makowiska 19, 86-050 Solec Kujawski, w związku z eksploatacją instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Powstańców 19, 86-050 Solec Kujawski
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-IV.7222.86.2014.AK
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 29.02.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.02.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 571 293 011.
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.06.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian