Karta Informacyjna 18/2019

  • Nr karty/rok 18/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Umorzenie postępowania administracyjnego
  • Nazwa dokumentu Decyzja – umorzenie postępowania administracyjnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Umorzenie postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego jako bezprzedmiotowe.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Konstantowo, gmina Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.2.9.2018
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 18.12.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.12.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska Włocławek, ul. Bechiego 2, pokój nr 14B, tel. 600 853 765
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1150/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.01.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian