Karta informacyjna 191/2019

  • Nr karty/rok 191/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Szubińska (dz. nr 20 obręb 77), ul. Kniaziewicza (dz. nr 53 obręb 72 i dz. nr 121 obręb 65), ul. Strzałowa (dz. nr 131 obręb 66), ul. Rudacka (dz. nr 203/1, 167, 173, 122/2 obręb 67) w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.32.2019
  • Dokument wytworzył Gmina Miasta Toruń Wydział Środowiska i Zieleni, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 08.03.2019
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.03.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian