Karta informacyjna 192/2017

  • Nr karty/rok 192/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja - pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja - pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni Spółki „UŚCIKOWO-Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Spółka z ograniczoną
   odpowiedzialnością” (działka nr ewid. 93/16, obręb Cerekwica, gm. Żnin) zakładową kanalizacją deszczową poprzez wylot w stawie do ziemi (działka nr ewid. 93/4, obręb Cerekwica, gm. Żnin).
  • Obszar, którego dokument dotyczy Cerekwica, gmina Żnin, powiat żniński Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.6.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 14.03.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 16.03.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 27/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.04.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian