Karta informacyjna 193/2020

  • Nr karty/rok 193/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2013 r., znak: ŚG-IV.7222.9.2013.MC ze zm., na eksploatację instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejsc. Bydgoszcz, gmina m. Bydgoszcz, powiat m. Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.17.2020
  • Dokument wytworzył ENERIS Proeco Sp. z o.o., Bydgoszcz
  • Data dokumentu 23.03.2020
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 214, tel. 56 621 58 88
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.03.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian