Karta informacyjna 194/2017

  • Nr karty/rok 194/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.4.2015.SN, udzielającej Międzygminnemu Kompleksowi Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wchodzących w skład Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji – pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.8.2017/MB
  • Dokument wytworzył Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz
  • Data dokumentu 06.04.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 11.04.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668 409 907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.04.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian