Karta informacyjna 197/2020

  • Nr karty/rok 197/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/34/06/07 ze zm., na eksploatację instalacji DNT/TNT i denitracji kwasów, tj. do produkcji dinitrotoluenu (DNT), trinitrotoluenu (TNT) i denitracji kwasów oraz instalacji PETN/HMX/RDX/NTO, tj. do produkcji: pentrytu (PETN), oktogenu (HMX), heksogenu (RDX) i nitrotriazolonu (NTO)
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejsc. Bydgoszcz, gmina m. Bydgoszcz, powiat m. Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.7.2020
  • Dokument wytworzył Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A., ul. Theodora Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz
  • Data dokumentu 02.03.2020
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 214, tel. 56 621 58 88
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.04.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Tak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian