Karta Informacyjna 198/2016

  • Nr karty/rok 198/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji demontażu i kasacji pojazdów w m. Płowce Drugie, gm. Radziejów, do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGIEK Sp. z o.o. w Radziejowie
  • Obszar, którego dokument dotyczy m. Płowce Drugie, gm. Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.75.2016
  • Dokument wytworzył FLALIA Flavio Prandin, Płowce Drugie 31A, 88-200 Radziejów
  • Data dokumentu 16.05.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.06.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 11/13, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 132 158, 56 621 58 75
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.06.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian