Karta informacyjna 199/2016

  • Nr karty/rok 199/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do chowu indyków zlokalizowanej w Kościelcu Kujawskim 126, 88-170 Pakość
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Strefa kujawsko-pomorska, Kościelec Kujawski, 88-170 Pakość
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7221.3.2016
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 25.05.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 25.05.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 81/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.06.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian