Karta informacyjna 1/K/SE/2018 – Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody

Nazwa zadania: Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody

  • Wydział Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Wydział Zdrowia/Biuro Zdrowia Publicznego
  • Termin załatwienia Realizacja postanowienia sądowego polega na ustaleniu miejsca w szpitalu psychiatrycznym oraz zorganizowaniu transportu medycznego (z miejsca zamieszkania osoby chorej psychicznie do wskazanego szpitala psychiatrycznego). Wniosek rozpatrywany jest w trybie odwrotnym. Termin realizacji postanowienia sądowego uzależniony jest od liczby wolnych miejsc w szpitalach psychiatrycznych oraz stosunku pacjenta do konieczności podjęcia szybkiego leczenia. Zgodnie z art. 46 ust 2c ustawy z dnia 19 sierpnia o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, 2245) w przypadku, gdy osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia, sąd z urzędu lub na wniosek upoważnionego przez marszałka województwa lekarza psychiatry może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie tej osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję. W takiej sytuacji realizacja postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie możliwa jest dopiero po wydaniu przez sąd postanowienia o przymusowym zatrzymaniu i doprowadzeniu tej osoby do szpitala psychiatrycznego.
  • Osoba kontaktowa Wydział Zdrowia/Biuro Zdrowia Publicznego – Rita Załucka
  • Miejsce załatwienia Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia/ Wydział Zdrowia/Biuro Zdrowia Publicznego
   Plac Teatralny 2
   87-100 Toruń
  • Telefon kontaktowy tel. 56 652 18 20
  • Miejsce odbioru Nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty Pisemny wniosek o realizację postanowienia zawierający dane osoby/instytucji wnioskującej oraz dane osoby, której dotyczy postanowienie sądowe
   Postanowienie sądu o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, 2245)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian