Karta informacyjna 200/2016

  • Nr karty/rok 200/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych (ITPO) zlokalizowanej na ternie Oczyszczalni Ścieków „FORDON” należących do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wydanie zmiany decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Obszar, którego dokument dotyczy Strefa miasto Bydgoszcz
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7221.1.2016
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 07.06.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 07.05.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 79/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.06.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian