Karta Informacyjna 201/2016

  • Nr karty/rok 201/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie zakładu należącego do STRUGA S.A. w Jezuickiej Strudze
  • Obszar, którego dokument dotyczy Jezuicka Struga, gm. Rojewo, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.84.2016
  • Dokument wytworzył STRUGA S.A., Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo
  • Data dokumentu 25.05.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 25.05.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 11/13, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 132 158
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.06.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian