Karta informacyjna 204/2021. Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie drzew Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Nr karty/rok 204/2021
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie drzew Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Olimpijskiej (dz. nr 26/16 obręb 59) w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Miasta Toruń, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.1.2021
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 08.02.2021
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 08.02.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 38/2021
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.04.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian