Karta informacyjna 207/2017

  • Nr karty/rok 207/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o nieistotną zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Temat dokumentu Zwiększenie produkcji prosiąt, zużycie materiałów, surowców, energii
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – nieistotną zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o nieistotną zmianę pozwolenia zintegrowanego – decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2006 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/35/04/06, sprostowanego postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/35/04/06, zmienionego decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego: z dnia 20 stycznia 2009 r., znak: ŚG.I.ak.760-1/5/08, z dnia 17 września 2012 r., znak: ŚG-IV.7222.4.2012.KR, z dnia 19 stycznia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.32.2014.AK, z dnia 10 lipca 2015 r., znak ŚG-IV.7222.11.2014.AK, z dnia 18 sierpnia 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.4.2016.AK, udzielonego Fermie Krąplewice Spółka z o.o. w Poznaniu na prowadzenie instalacji służącej do chowu świń w Fermie Trzody Chlewnej w Krąplewicach, gmina Jeżewo, powiat świecki.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Krąplewice, gmina Jeżewo, powiat świecki
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.2.3.2017
  • Dokument wytworzył Ferma Krąplewice Sp. z o.o., ul. Marcelińska, 92, 60-324 Poznań
  • Data dokumentu 30.03.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 04.04.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 115, tel. 56 621 58 72
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.04.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian