Karta informacyjna 208/2017

  • Nr karty/rok 208/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne - ujednolicenie tekstu obowiązującego pozwolenia
  • Nazwa dokumentu Decyzja ujednolicenia tekstu obowiązującego pozwolenia
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja ujednolicenia tekstu obowiązującego pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/50/07 ze zm. dla LAFARGE CEMENT S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz - Oddział w Bielawach, 88-192 Piechcin, dla instalacji w przemyśle mineralnym do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bielawy, gmina Barcin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.1.6.2016.AJ
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 07.04.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 07.04.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 115, tel. 883 353 681
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 102/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.04.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian