Karta informacyjna 209/2017

  • Nr karty/rok 209/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wylotów ścieków opadowych, nieszczelnych rowów przydrożnych, likwidacji nieszczelnych rowów przydrożnych, przepustów na rowach przydrożnych nieszczelnych, drenaży, likwidacji drenaży oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych do ziemi w związku z przebudową istniejącego układu drogowego – skrzyżowania drogi krajowej nr 5 (Szosa Gdańska), drogi wojewódzkiej nr 244 (ul. Jastrzębia) i drogi gminnej 050412C (ul. Krakowska) na terenie gminy Osielsko w ramach inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła Aleksandrowo (z węzłem) do węzła Tryszczyn (z węzłem) o długości około 14,7 km”, odcinek 3.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Osielsko Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.10.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 20.03.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.03.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 74/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.04.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian