Karta informacyjna 215/2017

  • Nr karty/rok 215/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Osnowie gm. Chełmno, do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie (oczyszczalnia ścieków w Chełmnie)
  • Obszar, którego dokument dotyczy Osnowo gm. Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.29.2017
  • Dokument wytworzył Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno
  • Data dokumentu 10.04.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 11.04.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 132 158, 56 621 58 75
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.04.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian