Karta informacyjna 219/2016

  • Nr karty/rok 219/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zatwierdzenie raportu w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zatwierdzenie raportu w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Elektrociepłowni Inowrocław zlokalizowanej przy ulicy Fabrycznej 4, 88-101 Inowrocław, należącej do CIECH Soda Polska S.A.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zatwierdzenie raportu w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla ww. instalacji
  • Obszar, którego dokument dotyczy Inowrocław, strefa kujawsko-pomorska
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7225.18.2016
  • Dokument wytworzył CIECH Soda Polska S.A, ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław
  • Data dokumentu 30.06.2016
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.07.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian