Karta informacyjna 2/2017

  • Nr karty/rok 2/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., znak: ŚG-I.7222.6.2015.DM, udzielającej Novago Żnin Sp. z o. o., Wawrzynki 35, 88-400 Żnin pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz do produkcji paliwa alternatywnego, zlokalizowanych w miejscowości Wawrzynki 35, 88-400 Żnin.
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Wawrzynki, gm. Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.21.2016/MB
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 07.12.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 07.12.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 114. tel. 668 409 907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.01.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian