Karta informacyjna 2/2018

  • Nr karty/rok 2/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków, emisja hałasu, wytwarzanie odpadów i inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie zintegrowane
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.25.2016.AK udzielająca pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do chowu trzody chlewnej ̶ Fermy Trzody Chlewnej, zlokalizowanej w miejscowości Słupy, gmina Tuchola, powiat tucholski
  • Obszar, którego dokument dotyczy Słupy, gm. Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.2.25.2016.AK
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 11.12.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 11.12.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 214, tel. 56 6215841
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 380/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.01.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian