Karta informacyjna 221/2016

  • Nr karty/rok 221/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, Ochrona wód, Ochrona powierzchni ziemi Gospodarka odpadami, Ochrona przed hałasem, Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja obejmująca wszystkie aspekty wpływu na środowisko w zależności od prowadzonej działalności
  • Obszar, którego dokument dotyczy Chełmno, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.12.2016.SN
  • Dokument wytworzył MEDOS Marian Buławka, Ewa Buławka sp. j., ul. Magazynowa 3, 86-200 Chełmno
  • Data dokumentu 01.06.2016
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń (pokój 214)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.07.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian