Karta informacyjna 226/2016

  • Nr karty/rok 226/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Gospodarka odpadami Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek Gospodarstwa Rolnego Sebastian Fryszke Otorowo 27, 86-050 Solec Kujawski o wydanie decyzji – istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.06.2007 roku, znak WSRiRW-III-JK/6618/03/07, zmienionego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.01.2015 roku, znak ŚG-IV.7222.52.2014.AK, udzielonego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów kurzych – Fermy Drobiu w Makowiskach, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Gospodarka wodno-ściekowa
   Emisje do powietrza
   Gospodarka odpadami
   Emisja hałasu
   Inne
  • Obszar, którego dokument dotyczy Makowiska, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.2.13.2016.AK
  • Dokument wytworzył EKOART Ochrona Środowiska, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Artur Święczkowski, ul. Smoleńska 17 B, 85-871 Bydgoszcz
  • Data dokumentu 09.05.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 09.05.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska Włocławek, ul. Bechiego 2, pokój nr 14 B, tel. 600 853 765
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.07.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian