Karta informacyjna 228/2016

  • Nr karty/rok 228/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o. o., do urządzeń kanalizacyjnych – punktu zlewnego miejskiej oczyszczalni ścieków administrowanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne KOMES Sp. z o. o. w Rypinie
  • Obszar, którego dokument dotyczy Puszcza Miejska gm. Rypin, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.99.2016
  • Dokument wytworzył Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o. o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin
  • Data dokumentu 17.06.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 20.06.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 11/13, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 132 158
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.07.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian