Karta informacyjna 228/2019

  • Nr karty/rok 228/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Energa Operator SA wGrudziądzuna usunięcie drzew.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu niosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewrosnącychna nieruchomościachnr68/2,obręb 124 i nr 38/3, obręb 139w Grudziądzu (ul.Solidarności)
  • Obszar, którego dokument dotyczy Grudziądz, Gmina Miasta Grudziądz , woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.2.51.2018
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 15.01.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 15.01.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1174/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.04.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian