Karta informacyjna 231/2021. Decyzja ¬-zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2005 r., znak: WSiR-III-JK/6618/05/05, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2009 r., znak: ŚG.I.ak.760-1/18/09 oraz z dnia 16 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.15.2014.AK udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Bielawy, gmina Janowiec Wielkopolski, powiat żniński

  • Nr karty/rok 231/2021
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona wód, inne wynikające z art. 215 Poś.
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2005 r., znak: WSiR-IIIJK/6618/05/05, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2009 r., znak: ŚG.I.ak.760-1/18/09 oraz z dnia 16 grudnia 2014 r., znak: ŚGIV.7222.15.2014.AK udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Bielawy, gmina Janowiec Wielkopolski, powiat żniński.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bielawy, gmina Janowiec Wielkopolski, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.2.44.2020
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 15.03.2021
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 15.03.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 747/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.04.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian