Karta Informacyjna 23/2019

  • Nr karty/rok 23/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie zmiany adresu Spółki
  • Nazwa dokumentu Wniosek – zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie zmiany adresu siedziby Spółki
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.21.2013.AMK, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 18 lipca 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.2.2017, z dnia 1 września 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.15.2017, z dnia 19 marca 2018 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.3.2018 oraz z dnia 23 sierpnia 2018 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.10.2018, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla SOLVAY Poland Sp. z o.o., ul. Walczaka 25, 66-470 Gorzów Wielkopolski na eksploatację Instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki, zlokalizowanej we Włocławku, na terenie działek 22/1 (ul. Toruńska 380) oraz 19/5 (ul. Toruńska 382) w obszarze przemysłowym ANWIL S.A., w zakresie zmiany adresu siedziby Spółki.
  • Obszar, którego dokument dotyczy woj. kujawsko-pomorskie, powiat Włocławek, gmina Włocławek, miejsc. Włocławek
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.1.2019
  • Dokument wytworzył SOLVAY Poland Sp. z o.o., ul. Toruńska 222,87-800 Włocławek
  • Data dokumentu 02.01.2019
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 214, tel. 56 621 58 88
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.01.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian